УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Чл. 1. С ползването на която и да било част от платформата, предлагана от miningshop.bg, Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.

Чл. 2. Услугата, предлагана от miningshop.bg, е собственост на регистрираното в България дружество „ДЕНИ ТАБАКО“ ЕООД с ЕИК: 204816355 и адрес гр.София, ж.к. люлин, ул. 3005 №10

Чл. 3. „ДЕНИ ТАБАКО“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Последна редакция на Общите условия е публикувана на 1.08.2018 г., при която е добавена Политика на Поверителност, съгласно изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679 (GDPR).

                                                                                                                     Разпоредби при извършване на обмен

Чл. 4. Услугата, предлагана от miningshop.bg, служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици. „Криптовалута“ по смисъла на „Разпоредби при извършване на обмен” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности, която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се котира на база вложеното от потребителите доверие в нея miningshop.bg е посредник, който позволява обмен на български левове и криптовалути „bitcoin“ „litecoin” „ethereum” и обратното. Собствениците на miningshop.bg си запазват правото да прибавят и изключват в услугата си и други криптовалутни единици.“

Чл. 5. Обменът на криптовалутни единици се случва само и единствено чрез автоматизираната платформа на miningshop.bg, чрез имейла за контакт с клиенти: office@miningshop.bg или чрез контакт в страницата на платформата на miningshop.bg във фейсбук: https://www.facebook.com/Miningshopbg-498719993910012/. miningshop.bg не използва търговски представители и не приема поръчки през други сайтове, социални мрежи и месинджъри. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не носи отговорност за поръчки направени не през официалните канали за целта.

Чл. 6. Услугата, предлагана от miningshop.bg, позволява на всеки потребител да придобива актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове по курс, изчисляван в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакция при покупка на Биткойн от клиента се счита времето, когато съответната сума е получена по една от сметките на ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД и засечена от автоматизираната система. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество Биткойн. Сумата при продажба се изплаща след получаване на 1 потвърждение за транзакцията.

Чл. 7. За да закупи криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи свой или на друг човек валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него начин на плащане. Екипът на miningshop.bg предлага следните опции:

 1. На каса във офиса на miningshop.bg – гр. София, жк. Люлин 3, Бл. 385, Вх. В, Магазин 2

Чл. 8. За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на miningshop.bg, след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането по конкретната транзакция. Екипът на miningshop.bg предлага следните опции.

1. Получаване на сума кеш в офиса на miningshop.bg- гр. София, жк. Люлин 3, Бл. 385, Вх. В, Магазин 2
2. Банков превод към указаната банкова сметка;

Чл. 9. В следствие на волатилността на посочената от вас криптовалута, цената е валидна до 15мин от подаване на заявката

Чл. 10. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция или грешно посочени данни. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат сторнирани.

Чл. 11. При поръчка за покупка на криптовалути сделките се извършват в офиса на miningshop.bg- гр. София, жк. Люлин 3, Бл. 385, Вх. В, Магазин 2

Чл. 12. Минималната стойност на заявка е 200лв.

Чл. 13. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД приема поръчки до 15000лв. без предварително договаряне.

Чл. 14  За поръчки в брой под 1000лв, се начислява такса 10лв.

Чл. 15. При изпълнение на заявените обменни операции, ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Чл. 16. Таксите по сделките с криптовалута, както и левовите преводи се покриват от клиента.

Забрани при ползване на услугата

Чл. 17. Услугата miningshop.bg не може да се използва за нарушаване или заобикаляне на данъчното и финансовото законодателство, нито за действия, свързани с „пране на пари” или финансиране на терористични организации.

Чл. 18. Клиентът носи пълната отговорност при използване на информация с невярно съдържание, програмен код или оборудване с предназначение да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърното оборудване, софтуерното осигуряване, връзката със Световната глобална мрежа, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване, или на други ресурси, свързани с услугата miningshop.bg. В случай на констатирано нарушение от наш клиент, ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД си запазва правото да предостави цялата налична информация за клиента на компетентните органи. Ако е на лице съмнение за неразрешена употреба на услугата на miningshop.bg, ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД си запазва правото да анулира всички заявки на определен клиент или група от клиенти, идентифицирани като съмнителни и да сторнира получените или направени плащания от тях.

Освобождаване от отговорност

Чл. 19. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, или заради непредвидими или извънредни обстоятелства. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД също така не отговаря за действия, извършени от профила на клиент, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, за използването на пароли с висока сложност, за опазването им в тайна и за тяхното редовно обновяване.

Чл. 20. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не отговаря и за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакции, упоменати в чл. 6 и 7 от настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общи Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

Чл. 21. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД си запазва правото да качва рекламни материали в уеб страницата www.MiningShop.BG по начин, по който намери за добре, и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 22. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя съдържанието, дизайна, технологиите и функционалността на страницата на услугата miningshop.bg и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалността.

Заключителни разпоредби

Чл. 23. В случай на спор, който страните не могат да разрешат с преговори помежду си, приемат същият да се уреди от действащите Закони в Република България.

Политика на Поверителност

 miningshop.bg , е собственост на регистрираното в България дружество „ДЕНИ ТАБАКО“ ЕООД с ЕИК: 204816355 и адрес гр.София, ж.к. Люлин, ул. 3005 №10.

Настоящият документ описва политиката на поверителност на ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД за това как ще събира, обработва и използва личните Ви данни. Лични данни представляват тази информация, която Ви идентифицира като например име, адрес, имейл адрес и информация за банкови сметки.

Ние събираме информация от Вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, когато правите покупка или продажба, и/или се отписвате.

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД приема защитата на личните Ви данни като приоритет и отговаря за стриктното спазване на политиките, изложени в текущия документ, законосъобразно, прозрачно и добросъвестно.

ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ www.miningshop.bg  И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА НЕГО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

В документа ще откриете информация за това:

 • Каква информация събира ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД и как я използва;
 • Как се използва информацията за IP адреса и използването на „Бисквитки“;
 • Дали, как и защо ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД е възможно да споделя информацията Ви с трети страни;
 • Дали, как и защо ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД е възможно да предава информацията Ви в чужбина;
 • Какви права имате;
 • Какви мерки за сигурност сме предприели;
 • За какъв период пазим личните Ви данни.

Предназначение на Личните данни

” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД може да събира Личните Ви данни с цел да:

 • Идентифицира самоличността Ви;
 • Обработи Вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви информира за промоции и услуги, предлагани от ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД;
 • Ви информира за актуални новини и събития;
 • Персонализира ползването на Уебсайта;
 • Анализира и оптимизира ползването на Уебсайта и услугите, които предлага;
 • Отговори на Ваши въпроси;
 • Ви предостави информация, свързана с Вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви уведоми за промени в услугите и политиките на Уебсайта.

Събиране на информация

Събираме информация, която ни предоставяте, директно при регистрация в Уебсайта или при направата на поръчка за покупка или продажба на Биткойн. Тази информация ни е нужна, за да можем да обработим поръчките Ви и може да включва:

 • Вашите три имена;
 • Документ за идентификация като лична карта или паспорт;
 • ЕГН;
 • Пълен адрес;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Рождена дата;
 • Детайли за банкова сметка, включително и удостоверение и/или извлечение от банкова сметка
 • Вашият уолет адрес за Биткойн или друга криптовалута;
 • Всяка друга информация, която ни предоставите.

Освен информацията, която ни предоставяте, ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД може да събира данни и автоматично при посещение на сайта ни, които са статистически и чрез които не можете да бъдете идентифицирани. Тази информация може да съдържа:

 • Информация за браузъра Ви, време и времетраене на посещението на сайта, посетени страници, IP адрес, както и страниците, в които сте били, преди да посетите miningshop.bg.
 • Информация за устройството, което ползвате: компютър, мобилен телефон или таблет, включително хардуерния модел, операционна система и версия, уникален идентификатор на устройството Ви, както и информация за мобилната му мрежа;
 • Информация за поръчките, които правите и изпълнявате на Уебсайта, включително за количество и курс на съответните криптовалути, които обменяте, както и всяка друга информация, свързана с транзакциите Ви.

Споделяне на личните Ви данни

” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не продава, споделя или по друг начин предава личните Ви данни на трети лица освен в случаите, изложени по-долу в текущата Политика на Поверителност.

” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД е възможно да разкрие личните Ви данни на трети страни, които действат от наше име, съгласно целите, за които сме събрали първоначално личните Ви данни. Част от третите лица могат да бъдат:

 • Бизнес партньори, доставчици, подизпълнители или доставчици на услуги;
 • Рекламодатели и/или рекламни мрежи, които изискват личната Ви информация, за да може да Ви показват само подходящи реклами;
 • Инструменти за анализиране полезността на този уебсайт, както и търсачки, които ни помагат да оптимизираме сайта ни.

Всички трети лица имат договор с ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД да третират Личните Ви данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

В случай на продажба, възлагане или прехвърляне на част или цялостно на ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД на трети лица, личните Ви данни ще бъдат прехвърлени на това трето лице, като ще изискаме личните Ви данни да бъдат третирани съобразно настоящата Политика на Поверителност.

Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина или ако разкриването е нужно, за да предотвратим или съобщим за измама и/или нелегални действия.

IP Адреси

Може да събираме информация за компютъра Ви, включително IP адреса Ви, операционната Ви система и вид браузър, с цел администриране на сайта и предоставяне на агрегирана информация (чрез която не можете да бъдете идентифициран) на наши маркетингови и други партньори.

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Можете да спрете използването на бисквитки и тагове, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Въпреки това, ние Ви молим да обърнете внимание, че тогава няма да можете да използвате всички функции на този сайт в пълна степен.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика на поверителност се прилага само за този уебсайт. Уебсайтът miningshop.bg може да съдържа линкове към други сайтове, собственост на трети страни. ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД не носи отговорност как сайтовете, към които има линкове, се разпореждат с Вашите лични данни, затова е необходимо да се запознаете с тяхната Политика на Поверителност.

Предаване на данни в чужбина

Възможно е да предаваме данните Ви до някоя от базите данни на ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД извън държавата, в която живеете, включително държави, в които може да не се изисква адекватна степен на защита на Личните Ви данни в сравнение със степента, предлагана във Вашата държава. Предаването на данните обаче винаги се случва спрямо стриктните стандарти, заложени в текущата Политика на Поверителност.

Право на Достъп, Коригиране, Възражение и Изтриване

Вие имате право на достъп до файловете с личните Ви данни по всяко време, както и да ги коригирате, в случай на промяна и/или грешка в тях. За целта трябва да се свържете с нас на office@miningshop.bg .

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни.

Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи, тоест ако има правно или законово основание, може да не можем да удовлетворим заявката Ви за изтриване на данните Ви.

Защита на личните Ви данни

Имплементираме различни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни. Част от тези мерки са:

 • Защитени с пароли бази данни.
 • Само оторизирани служители на ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД имат достъп до информацията, които са задължени да третират информацията като конфиденциална.
 • SSL технология, която осигурява криптирания пренос данни по Интернет.

Запазване на Личните Данни

” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД ще пази личните Ви данни за целите и по начините, изложени в текущия документ, в продължение на 10 години след затваряне на акаунта Ви. Част от информацията, като например Биткойн адреси, се пази само седмица.

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от получаване на имейли, несвързани конкретно с Ваши поръчки, може да го направите като натиснете съответния бутон в края на всеки имейл, несвързан с Ваша поръчка.

Промяна и Обновяване на текущата Политика на Поверителност 

Също така Вие се съгласявате, че ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД има правото периодично, по своя преценка и без предизвестие, да променя, допълва или отменя настоящата Политика на Поверителност, като ” ДЕНИ ТАБАКО ” ЕООД се задължава да уведоми своите клиенти и потребители на сайта miningshop.bg в такъв случай.

Потребителите се задължават да се запознаят с обновената Политика на Поверителност и при продължаване на ползване на уебсайта, се приема, че са съгласни с всички промени.

Ако имате въпроси, свързани с текущата Политика на Поверителност, може да се свържете с нас на office@miningshop.bg .

Комисия за Защита на Лични Данни

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/